Blíží se topná sezóna – máte vyčištěný komín?

 Exterier 
12. září 2015 19:02 / Marie Popelková
  0
📷
1 fotografie v galerii
Blíží se topná sezóna a než rozděláme v kotli či kamnech, měli bychom si nechat zkontrolovat komín. Wikimedia Commons/Surryroger
Topit ještě minimálně měsíc asi nebudeme, ale na zimu je třeba se připravit již nyní. Myslete včas na to, že máte povinnost nechat si zkontrolovat komín a objednejte si již nyní kominické služby. Později mohou být totiž značně vytížení.

Jak často kontrolovat a čistit komín?

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 3x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové nařízení vlády je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Minimálně jednou do roka by ale měl komín prohlédnout kominík.

Kontrolu, čištění a příp. revizi spalinové cesty by měla provádět odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení konstrukčního provedení spalinové cesty včetně připojení spotřebiče paliv, posouzení provozuschopnosti komína, posouzení přístupu ke komínu, posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty a zajištění požární bezpečnosti stavby.

Čištěním spalinové cesty se provádí odstraňováním pevných usazenin ve spalinové cestě. Pokud není možné dehtové usazeniny odstranit z průduchů jinak, tak se smí použít způsob tzv. vypalování komína. Tuto činnost provádí pouze držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví a činnost je nutné nejméně 5 pracovních dnů před zahájením nahlásit příslušného HZS kraje.

Správný komín by měl mít kompaktní, nepoškozené, omítnuté a obílené zdivo. Vymetací otvory musejí být opatřeny dvojitými plechovými nebo betonovými dvířky. Dvířka nesmí být poškozená a musí být dostatečně těsná. Je třeba se přesvědčit, zda v komíně nejsou zazděné trámy. Minimální vzdálenost skladovaných hořlavých látek v půdních prostorách od komína je 1m. Komíny musí být volně a bezpečně přístupné.

Pokud vznikne požár sazí v komíně, je nutno z blízkosti komínového tělesa urychleně odstranit všechen hořlavý materiál. Hořící saze nikdy nehasit vodou, komín by mohl popraskat. Hasiči používají k sražení a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý písek.

Jak se má uživatel o komín starat během topné sezóny?

U spotřebičů na tuhá paliva je nutné, aby uživatel spotřebiče používal správné palivo (u dřeva do vlhkosti 20 %) a topil předepsaným způsobem, podle návodu výrobce spotřebiče. Tím si zajistí, že spalinové cesty budou minimálně zanášeny sazemi a tuhým spadem nebo dehtem a pak (z mých zkušeností) by bylo vyhovující čištění a kontrola průduchu komína 4x ročně. Při používání nesprávného paliva a při špatné obsluze kamen, může být málo, čištění komínů a kouřovodů každý měsíc.

U spotřebičů na plynná paliva a zejména starých karem v koupelnách, které nemají pojistku zpětného tahu, bych rozhodně doporučoval zkontrolovat a vyčistit alespoň jedenkrát ročně vlastní spotřebič a jedenkrát ročně provést provozní kontrolu spalinové cesty a to od spotřebiče až po ústí komína (kouřovod, kondenzátní jímku a průduch kouřovodu). Čištění pouze komínového průduchu ze střechy budovy, je podle mých zkušeností, nedostačující.

Pokud mám plynový kotel s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu a v bytě dojde k výměně starých dřevěných oken za okna plastová, je zásadně nutné, aby se provedla kontrola, že i po této výměně bude zajištěn přívod vzduchu pro spalování (letos v lednu zemřela v Praze na tuto závadu matka se synem). Problémové jsou také silné ventilátory, např. v digestoři v kuchyni, které mohou přetáhnout spaliny z komína do prostoru kuchyně.
Reklama
Nejčtenější články
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Celebrity

Vítěz Superstar Adam Pavlovčin vydává první singl a prozrazuje své nové umělecké jméno

Styl

Víra, že my sami můžeme život změnit k lepšímu, skutečně vede k lepší kvalitě života, potvrzují...

Dům a zahrada

Posedíte si rádi večer na zahradě? Zasaďte si květiny, které nejvíce voní v noci

Zavřít reklamu