Stavba domu svépomocí

 Exterier 
24. července 2015 23:13 / Marie Popelková
  0
📷
1 fotografie v galerii
Stavba svépomocí se v poslední době stává stále rozšířenějším způsobem výstavby domů.  Internet
V současnosti přibývá stále více Čechů, kteří si stavějí domy svépomocí. Hlavním motivem výstavby vlastními silami je především nižší cena celé stavby.

Začínáme pozemkem

Při výběru pozemku schváleného k výstavbě bereme v úvahu lokalitu včetně zeleně, dostupnosti autem i veřejnou dopravou či občanskou vybavenost. Důležitá jsou i omezení týkající se ochranných pásem, věcných břemen či zástavních práv.

Tyto údaje zjistíme na stavebním a katastrálním úřadu. Stavební zákon předepisuje mezi domy vzdálenost 7 m a vzdálenost od hranic pozemku alespoň 2 m. Velikost domu má odpovídat rozloze parcely, počtu členů rodiny, ale i našim finančním možnostem.

V případě, že na pozemku nejsou zavedeny inženýrské sítě, připojíme se na elektřinu, kanalizaci, vodovod, plyn a pevný telefon.

Základem stavby domu svépomocí je kvalitně zpracovaný projekt, který zaručí úsporný a efektivní způsob výstavby. Vybírat můžeme mezi individuálním a typovým projektem, jehož výhodou je nižší cena. U individuálního řešení vykompenzuje vyšší cenu jedinečnost stavby.

Souhlas se stavbou na základě studie o architektonickém řešení domu a informace o zastavěné a užitné ploše vydá stavební úřad. Jasno musíme mít hlavně u materiálů konstrukce domu, ale i u oken, dveří a střešní krytiny. Tradiční jsou zděné domy, ale stále častěji se objevují i dřevostavby.

Důležitou součástí všech typů staveb je základová konstrukce, jejíž materiál musí odpovídat podmínkám na pozemku. K základům patří také izolace proti zemní vlhkosti, případně proti pronikání radonu z podloží do stavby.

Zajímat se budeme o energetickou náročnost domu. K základním předpokladům patří dokonalé zateplení obvodových stěn, oken, balkonových a vstupních dveří domu, minimální prodyšnost obálky domu, tedy zamezení tepelných ztrát únikem teplého vzduchu ven. Větrání vnitřních prostor řeší systémy s rekuperací tepla. Vzduchotechniku využíváme na vytápění domu i k chlazení v létě.

Stavíme dům

Pro stavbu základů je nutný geologický posudek, u podsklepených domů musíme znát i hladinu spodní vody. Dalším krokem je položení hydroizolace – asfaltových pásů, aby se mohlo začít se zděním obvodového zdiva. Současně vyzdíme komín, překlady nad okny a dveřmi a pokračujeme stropem.

Po odstranění podpůrné konstrukce stropu a po montáži podkroví včetně pozedních věnců a štítů přijde na řadu střecha. Podle typu domu a sklonu střechy vybíráme mezi betonovou a pálenou krytinou, alternativním řešením je krytina ze zinkované profilované oceli nebo asfaltových šindelů.

Hydroizolaci v přízemí dokončíme v místech, kde budou příčky, a vyzdíme je společně s příčkami v podkroví. Pak odizolujeme a zateplíme podlahy, zalijeme je vrstvou betonu a dokončíme hydroizolace zvenku.

Pokračuje montáž oken, kterou by měla dělat odborná firma. Volíme mezi dřevěnými eurookny a plastovými okny.

Následuje hrubá montáž kanalizace, vodovodu, plynu a elektrorozvodů. I tyto práce včetně revizních zpráv by měla provádět odborná firma.

Na řadě jsou vnitřní omítky: buď dvouvrstvé, štukové, nebo jednovrstvé, stříkané sádrou. Také tady se vyplatí odborníci, kteří odvedou práci kvalitněji a levněji než při svépomocném ručním omítání. Poté se osazují okenní parapety.

Nutná je izolace podkroví skelnou minerální vatou a paronepropustné fólie. Po zateplení střechy začneme se sádrokartonovým podhledem.

Stavba svépomocí pokračuje montáží obkladů, instalací zařizovacích předmětů v koupelně a na WC a také dokončením čistých podlah a osazením obložkových zárubní a dveří.

A konečně je tu montáž kuchyňské linky, finální výmalba a venkovní úpravy, mezi něž patří omítka a montáž parapetů, okapů. Nakonec zbývají terénní úpravy kolem domu, vydláždění zpevněných povrchů a výsadba zeleně.

Stavební povolení

Souhlas se stavbou pro dům se zastavěnou plochou do 150 m² řešíme tzv. ohlášením stavby. Kromě projektové dokumentace stavby předložíme doklady o vlastnictví pozemku, souhlasy kompetentních veřejnoprávních orgánů a správců sítí a také souhlasy dalších účastníků řízení včetně sousedů. Je-li vše v pořádku a stavební úřad se do 40 dnů neozve, můžeme zahájit stavbu.

Dům nad 150 m2 musí projít delším územním a stavebním řízením kvůli zákonným lhůtám pro odvolání účastníků řízení a pro nabytí právní moci povolení. Další možností je stavební inspektor, který ověří stavebnímu úřadu projekt a ostatní náležitosti a na úřad jen oznámí povolení stavby. Seznam stavebních inspektorů je v kompetenci krajských obchodních soudů.

Co stavba domu svépomocí obnáší?

K rozhodnutí pustit se do stavby domu svépomocí člověka obvykle vede vidina toho, že ho stavba domu vyjde levněji, než kdyby si ho nechal postavit na klíč od odborné firmy. Tento předpoklad je samozřejmě v řadě případů správný, má to však několik ALE... Jestliže se chcete pustit do stavby domu svépomocí, rozhodně byste měli mít dostatečné znalosti a dovednosti v oblasti výstavby, řemesel i stavebních materiálů. Pokud se totiž do stavby pustíte bez těchto znalostí, může se vám nakonec celkový rozpočet na stavbu domu svépomocí výrazně zvýšit. Pozitivem ale je, že nemusíte řešit kvalitu dodavatelské firmy nebo dávat pozor, aby vás při vaší jistě jinak ekonomické stavbě nepodvedla.

Cena stavby domu svépomocí se může prodražit

Při počítání toho, kolik Vás vyjde stavba domu svépomocí, nezapomínejte na to, že jestliže se budete pouštět i do prací, které neovládáte, bude jejich časová náročnost výrazně vyšší, než kdyby ji prováděl kvalifikovaný řemeslník. Často je tedy nasnadě otázka, jestli byste si ve své profesi za danou dobu nevydělali více peněz, než by Vás stálo zaplacení profesionála. Důležitým faktorem je také to, že profesionální stavební firma je plátcem DPH a proto může kalkulovat ceny materiálu bez DPH. Kromě toho nezapomínejte, že na stavbu provedenou svépomocí se nevztahuje žádná záruka, takže případné opravy nedostatků budete muset financovat z vlastních zdrojů.

Rozpočet stavby domu svépomocí

Před tím, než se rozhodnete pro stavbu domu svépomocí, byste si měli připravit podrobný rozpočet. Ten by měl zahrnovat náklady na veškerý potřebný materiál, ale i na provádění prací, které musí realizovat odborné firmy (plyn, elektroinstalace, voda, atd.). V rozpočtu pamatujte i na částku určenou na odborný dozor, který na stavbu prováděnou svépomocí musí dohlížet a ručit za to, že celá stavba bude provedena podle všech platných norem a předpisů. Stavební dozor pravidelně kontroluje kvalitu stavby i dodržování projektové dokumentace. Sjednání zodpovědné osoby vyžaduje i stavební úřad.

Dobře si propočítejte náklady

Před započetím stavby domu svépomocí si zjistěte možnosti jejího financování. Některé banky totiž neschválí úvěr, jestliže stavba není prováděna dodavatelskou firmou. Jiné banky naopak vycházejí klientům stavějícím svépomocí, vstříc. Pro tyto případy mají připravené speciální formuláře pro přípravu rozpočtu. Před tím, než si úvěr na stavbu domu svépomocí vezmete, si zjistěte všechny podmínky týkající se jeho čerpání a dobře si propočítejte celkovou výši úvěru. Během stavby se totiž obvykle zjistí, že se některé náklady navýší a bylo by velmi nepříjemné dostat se do situace, kdy byste celý úvěr vyčerpali ještě před dokončením stavby. Proto se obvykle vyplatí nastavit si úvěr o 20-25% vyšší, než je stanovený rozpočet. Řada bank za nedočerpání úvěrového rámce nepožaduje sankce.

Než se tedy rozhodnete, jestli se pustíte do stavby svépomocí, nebo si svůj dům necháte postavit na klíč, dobře zvažte veškeré možnosti, ceny a rozpočty, abyste svého rozhodnutí později nelitovali.
Reklama
Nejčtenější články
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Celebrity

Zoufalý Ivan Vyskočil nevěří, že jeho syn spáchal sebevraždu. Jeho tělo ještě ani nepohřbili

Styl

Mirka (54): Sestra kvůli mně zemřela, nevyrovnala jsem se s tím roky

Dům a zahrada

Zapíchněte k pokojovým rostlinám hlavičky zápalek. Působí jako ochrana před škůdci a hnojivo

Zavřít reklamu