I maličkosti spláchnuté do záchodu dokáží zničit čerpadlo. Co vše do WC nepatří?

 Interier 
14. listopadu 2019 10:41 / Marie Popelková
  0
📷
4 fotografie v galerii
Dejte si pozor na to, co splachujete do záchodu Depositphotos
Ani toaletní mísa nesnese vše, jak si mnozí zcela mylně myslí. Záchod si hodně lidí plete s odpadkovým košem a vyhazuje do něj i věci, které tam v žádném případě nepatří. Mohou tak způsobit pořádné problémy.

Spláchnout odpad do záchodu se často jeví jako rychlé a jednoduché řešení. Jenže tím, že něco vyhodíte nebo vylijete do záchodu nebo dřezu, tím problém s odpadem nezmizí, ale začíná. Existuje mnoho věcí, které byste splachovat nikdy neměli. Tedy pokud dříve či později nechcete vyhazovat peníze za opravu ucpaných odpadních trubek.

Co zákon zakazuje do kanalizace vypouštět

  • biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů
  • tuky – fritovací oleje, motorové oleje
  • veškeré hygienické potřeby
  • chemikálie a další nebezpečné látky
  • léky

Zbytky potravin a tuky

Do kanalizace nepatří zbytky potravin, protože tím přispíváte k blahodárnému životu potkanů. Nepomůže ani to, když zbytky potravin rozdrtíte. Drtiče způsobují zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek a v krajním případě i úplné ucpání. Používání drtičů domovního odpadu způsobuje vážné problémy nejen s odvedením odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toků. Z tohoto důvodu je používání drtičů výslovně zakázáno.

Hygienické potřeby

Do kanalizace nepatří ani žádné hygienické potřeby jako například dětské pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky a podobně. V nich jsou kromě celulózového podílu také vyztužené vrstvy tvořené plastovými fóliemi na bázi polyetylenu, polypropylenu a polyetylentereftalátů. Plastové části těchto potřeb se ve vodě nerozpustí, na rozdíl od toaletního papíru, a dokáží zanést, případně zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Následná nefunkčnost čerpací stanice může vést k nebezpečí zatopení kanalizace i suterénů napojených nemovitostí. V případě, že přece jen takový materiál projde celým procesem v čistírně odpadních vod, skončí bez jakéhokoliv úbytku v odpadu produkovaném čistírnou odpadních vod a je třeba jej na náklady všech také jako součást odpadu zlikvidovat.

Chemické látky

Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné a mají výrazný negativní vliv na biologické procesy čištění odpadních vod. Jedná se o ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla, tuky, oleje. I relativně malé množství těchto látek může zcela zlikvidovat bakterie, které v čistírnách odstraňují biologicky odbouratelné látky. Ani nadměrné užívání čisticích, pracích a dezinfekčních prostředků přírodě rozhodně neprospívá.

Léky a náplasti

Máte-li doma prošlé léky, odneste je zpět do lékárny, kde je zajištěna jejich bezpečná likvidace. Nikdy je nesplachujte do kanalizace. Látky v nich obsažené by se mohly dostat do půdy a kontaminovat tak vodu. Už v roce 2012 Státní zdravotní ústav zjistil, že v pitné vodě v Česku je stopové množství léků, nejčastěji ibuprofenu. Staré náplasti sice vodu nekontaminují, ale jsou vyrobeny z plastu a ten se v kanalizaci nerozpustí. I ty by tedy měly směřovat do odpadkového koše, nikoliv do záchodové mísy.

Kočkolit

Pokud doma chováte kočky a v jejich záchodě máte kočkolit, rozhodně nikdy použitý písek a exkrementy po vaší kočce nesplachujte do záchodové mísy. Jinak si zaděláte na velký problém. I když se některé kočičí podestýlky tváří, že se dají spláchnout, jiné ve vodě zvětší svůj objem až patnáctkrát a ucpou tak odpadní trubky raz dva. O tom, jak ušetřit při splachování, jsme psali zde.

Reklama
Nejčtenější články
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Celebrity

Hvězda Modré laguny odhalila, že byla sexuálně napadena hollywoodským manažerem. Přes třicet let se o tom...

Styl

Středomořská strava prokazatelně snižuje riziko vzniku mnoha závažných onemocnění

Tech

Rusko vzkřísilo muzejní obrněné transportéry BTR-50P. Jejich bojeschopnost je ale pochybná