Nepodceňujte pojištění domácnosti! Může Vám ušetřit spoustu starostí i peněz.

 Tipy a inspirace 
30. prosince 2016 21:02 / Marie Popelková
  0   0
📷
1 fotografie v galerii
Máte pojištění domácnosti? Nečekejte na nepříjemné překvapení při pojistném plnění a ohlídejte si smlouvu. Internet
„Kdo šetří, má za tři,“ platí sice obecně, u pojištění domácnosti se to ovšem vyplatit nemusí. Šetřit při pojištění na rozsahu krytí nebo limitech plnění může vést k nemalým překvapením ve chvíli, kdy dojde ke skutečně závažné škodní události.

Podle odborníků by ho měl mít každý, kdo nechce žít v nejistotě, že se i s rodinou ocitne v nepříjemné situaci. Nikdy totiž nevíme, co se může stát. Ať už je to požár, povodeň, silný vítr nebo vandalismus, to vše nám může způsobit nesnáze.

Pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti nejsou jedno a totéž.

Podle citovaného výzkumu s více než tisícovkou oslovených 12 procent z nich neznalo rozdíl mezi pojištěním rodinného domu a domácnosti.
Pojištění nemovitosti se vztahuje na stavební součásti objektu - okna, dveře, malbu, podlahy, střechu, atp. Pojištění domácnosti se sjednává pro obsah bytovýc h jednotek - vybavení domácnosti. Jde o dva různé druhy pojištění.

Pojištění domácnosti se dělí dále na pojištění základní, nadstandardní a doplňkové:

základní - pokud má klient ve své domácnosti předměty mimořádné hodnoty, jenž několikanásobně převyšuje cenu ostatních předmětů, doporučuje se zpracování znaleckého posudku.

nadstandardní – liší se od základního tím, že se vztahuje na domácnost, v níž se nacházejí drahé předměty, a jejichž destrukce či krádež by nebylo možné dostatečně nahradit z limitů běžného pojistného plnění. Výhoda tohoto typu pojištění umožňuje přizpůsobení pojistného plnění skutečné hodnotě předmětů, jen je důležité, aby klient počítal s vyšší cenou pojistného. Při volbě nadstandardního pojištění se zvyšují i další náklady (zpracování znaleckých posudků, dostatečně bezpečné zajištění domácnosti před vloupáním…).

doplňkové - je pojištění, které se sjednává pouze jako rozšíření pojištění základního. Je tedy nemožné jej uzavřít samostatně. Vztahuje se na předměty více ohrožené rizikem od ostatních součástí domácností (např. cenná elektronika). Tento druh zajištění znamená zvýšení limitů  pojistného plnění.

Klient se zástupcem pojišťovny dohodne určitou finanční částku, kterou bude pravidelně platit. Pojištění domácnosti lze platit měsíčně, čtvrtletně, půlročně i ročně. Zpravidla při čtvrtletní, půlroční i roční platbě je klientovi nabízena procentuální sleva. 

Při stanovení částky pojistného se vychází z mnoha hledisek:

- oblast/místo, kde se pojištěná domácnost nachází
- hodnota pojištěného majetku
- aktuální zabezpečení pojišťovaného majetku proti krádeži či živelné pohromě

Pojištění se nevztahuje na:

věci movité, které se nachází například ve školních zařízeních (vysokoškolské koleje, internáty),  jednotlivě pronajatých místnostech v bytě atd.

Rozsah  pojištění:

Hlavní pojištění  domácnosti se uzavírá pro případ škod způsobených:
- požárem, výbuchem, úderem blesku nebo pádem letadla
- vichřicí nebo krupobitím
- zemětřesením
- pádem stromů nebo  stožárů
- tíhou sněhu nebo námrazy
- sesouváním půdy nebo lavin
- zřícením skal nebo zemin
- vodou z vodovodních nebo kanalizačních potrubí
- nárazem vozidla
- kouřem, nadzvukovou vlnou (aerodynamickým třeskem)
- zkratem nebo přepětím na elektromotorech

Doplňkové pojištění domácnosti lze uzavřít na:
- povodně a záplavy (nutno brát zřetel na záplavové oblasti!)
- odcizení a vandalismus
- odpovědnost za škodu z běžného občanského života
- odpovědnost za škodu způsobenou psem, kočkou nebo hospodářským zvířetem

Místo pojištění:

- byt, v němž se nachází pojištěná domácnost
- příslušenství domácnosti
- garáž, která se nachází na jiné adrese, než je adresa pojištěné domácnosti a je uvedena v pojistné smlouvě
- pro cenné předměty,  věci zvláštní umělecké či historické hodnoty, starožitnosti, sbírky, zbraně a střelivo je místem pojištění pouze byt, v němž je pojištěná domácnost a jehož adresa je uvedena v pojistné smlouvě

Cena  domácnosti se určuje:

- na základě soukromého odhadu klienta (součet hodnoty všech věcí, které chce ve své domácnosti  pojistit) a ten pak zkonzultuje se zástupcem pojišťovny
- výpočtu pojišťovny, která jej provede vynásobením koeficientu pro kategorii vybavení, do níž  domácnost patří s velikostí plochy bytu, v němž se pojištěné předměty budou nacházet
- dle vyplnění důkladného dotazníku (od pojišťovny), který zjišťuje vybavení a zařízení domácnosti

Nejdůležitější  údaje, které jsou pro pojišťovnu rozhodující:

- cena domácnosti
- úroveň vybavení domácnosti
- velikost obytné plochy
- lokalita, v níž se pojištěná domácnost nachází
- zvolené riziko, proti kterému má pojištění klienta zabezpečit (je totiž možné sjednat si pouze  pojištění pro případ vloupání nebo naopak živelné katastrofy)
- zda-li i v minulosti probíhalo k dané domácnosti pojištění a jak je klientova domácnost chráněna proti možnému vloupání (proto se klientům doporučuje uvést pojišťovně všechny informace, které by ji mohly zajímat – např. opakování záplav, pravidelné krádeže bydliště klienta atd.)

Reklama

Mohlo by vás zajímat

Celebrity

Karel Vágner otevřeně o úniku před smrtí, vztazích se Zagorovou, Pilarovou i svými dětmi

Styl

Co je transepidermální ztráta vody a jak ovlivňuje vaši pleť

Tech

Jak na instalaci Windows 11 na nepodporovaných PC. Krok za krokem

Zavřít reklamu