Snížení vlhkosti ve sklepě je možné několika způsoby

 Interier 
06. září 2015 19:12 / Marie Popelková
  0
📷
1 fotografie v galerii
Vlhkost ve sklepě je problém, se kterým se potýká mnoho vlastníků rodinných domů. Wikimedia Commons/Tomwsulcer
Sklepy, zejména u starších domků používaných jako rekreační chalupy, bývají nadměrně vlhké. Je možné použít několik způsobů, jak se vlhkosti ve sklepě zbavit.

Proto je i vysoušení stěn ve sklepních prostorách pro celkovou kvalitu ovzduší v rodinných domech velice důležité. Většina sklepů je vybavena pouze malým nebo dokonce žádným oknem. Snížení vlhkosti přirozeným větráním je proto velmi obtížné. Přitom právě výměna vzduchu je pro odstranění vlhkosti nejdůležitější. Vyměnit vzduch znamená snížit jeho vlhkost.Výměna vzduchu je pro snížení vlhkosti ve sklepě tou nejdůležitější činností.

Pro suchý sklep

Sklep lze zbavit nadměrné vlhkosti několika způsoby: drenážemi odvádějícími vodu z okolí domu, vodorovnými izolacemi zdiva i podlahy sklepa, výstavbou dělicích příček s odvětráním, infuzními impregnacemi zdiva, průběžným odčerpáváním vody z jímky vykopané v nejnižším místě podlahy, intenzivním větráním sklepních prostorů a používáním odvlhčovačů instalovaných ve sklepě. Kromě těchto metod lze použít i radikálnějších, které jsou vhodné například pro odstranění následků záplav: jde o instalaci intenzivních zdrojů tepla, mikrovlnný ohřev zdí a elektroosmózu.

Drenáže odvádějící vodu

Metodou, která nevyžaduje investice, je výkop odvádějící vodu například z podmáčeného terénu, aby pokud možno nedocházelo k jejímu kontaktu se zdivem základových konstrukcí. Voda je drenážním systémem odváděna buď do sběrné jímky, ze které je odčerpávána, nebo do otevřeného kanálu, kterým pak volně odtéká.

V praxi to vypadá tak, že kolem postiženého objektu se vykope příkop o šířce lopaty, který bude spádován a případně doplněn odtokem. Drenážní výkop se vyplní velkými kameny, na nichž je uložena vrstva menších, horních asi pět centimetrů tvoří vrstva hlíny, která se nakonec zatravní. Aby hlína nepropadala mezi kameny, klade se pod ni geotextilie. V současné době se nejvíce používají perforované drenážní roury uložené na dně výkopu, které jsou pak zasypány hrubým štěrkem a zahrnuty zeminou. Výkop by měl být od základů vzdálen aspoň 80 cm.

Infuzní metoda

Infuze patří mezi fyzikálně chemické metody. Spočívá v nasycení zdiva vhodnou chemickou impregnací. Do zdí se vyvrtají z obou stran otvory o průměru asi 30 mm se sklonem šikmo dolů, otvory se vyčistí tlakovým vzduchem a pod tlakem nebo jenom litím se do nich vpravuje některá z látek, zabraňujících pronikání vody. Pro hydroizolační clonu se používají látky, které mohou buď úplně vyplnit póry ve zdivu (roztoky siloxanů, syntetických nebo silikonových pryskyřic, roztoky asfaltu v ředidle), nebo je zmenšit tak, že jimi projdou vodní páry, které mají menší molekuly, ale ne voda (vhodná je vodní suspenze cementu nebo speciální roztoky).

Intenzivní zdroje tepla

Použití intenzivních zdrojů tepla zahrnuje sálavé infračervené panely nebo elektrické, naftové či plynové horkovzdušné agregáty. Jejich provoz je značně drahý, takže by měly být nasazeny až po odstranění příčiny navlhání zdiva. Principem je lokální zvýšení teploty zdí, při níž dojde k odpaření vody, která se následně intenzivním větráním odstraní.

Protože v zimních měsících by docházelo při větrání k nežádoucímu ochlazování zdí, je vhodné větrat jen v kratších intervalech (po půlhodině). Před zapnutím těchto výkonných zdrojů tepla je třeba odstranit všechny hořlavé předměty, které by mohly vzplanout. Při provozu agregátů musí být přítomen někdo, kdo zajistí jejich bezpečný chod a umí je vypnout.

Mikrovlnný ohřev zdí

Mikrovlnné vysoušení zdiva využívá vysokých kmitočtů produkovaných speciálními generátory. Molekuly vody přejímají jejich energii a zahřívají se, takže vlhké zdivo vysychá. Celý proces je rychlý a čistý a při dodržení předpisů zcela bezpečný. Zahřátí vody ve zdivu je velice rychlé, protože se teplo vytváří uvnitř hmoty, ohřívá se pouze zdivo a ne okolní vzduch. Rychlost vysoušení je dána množstvím použité energie, tloušťkou a materiálem zdí a jejich povrchem (například obkládačky, nepropustné nátěry).

Vysušování zavlhlých budov, které při ideálním počasí trvá běžnými metodami řadu měsíců, dokážou mikrovlny zvládnout během několika dní. Další výhoda mikrovlnného vysušování spočívá v tom, že záření ve zdivu zničí plísně, houby i hmyz.

Aktivní elektroosmóza

Tuto elektrofyzikální metodu, využívající malého (bezpečného) stejnosměrného proudu, lze objednat u některé z odborných firem. Principem je transport molekul vody proudem z navlhlé zdi zpět do půdy; je to obdoba galvanického pokovování, při kterém se pomocí elektrického proudu dopravují molekuly ušlechtilého kovu na železo či jiný kov.

Elektroosmotická metoda v některých objektech vykazuje skvělé výsledky, zatímco v jiných se neosvědčila – je to pravděpodobně dáno množstvím vlhkosti, která se musí „zahnat“ zpět do země a schopností půdy tuto vodu pojmout.

Další metody

Ekonomicky nejpřijatelnější odstranění vlhkosti z vlhkého sklepa spočívá v okopání vlhké omítky na obvodové zdi až na úroveň základové spáry (tedy na styk základu se zeminou). Jestliže byl zjištěn a odstraněn důvod navlhání zdí (například porušené potrubí, ucpaný okap), je možné zdi po snížení jejich vlhkosti nahodit sanačními omítkami. Ty však nezajistí odstranění vlhkosti ze zdiva, ale jen z povrchových vrstev porézních stavebních materiálů.
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Celebrity

České osobnosti ovládly ledovec. Letošní sezonu zahájil i herec Jan Čenský

Styl

Skutečně káva, zelený čaj a chilli zrychlují metabolismus, nebo je to jen mýtus?

Dům a zahrada

Jak se nenapálit a koupit dobrou domácí pálenku. Naučte se poznat opravdu kvalitní destilát

Zavřít reklamu