Jak vybrat správný hromosvod

Dobře provedený hromosvod je jedním ze základních ochranných prvků proti úderu blesku.
 Exterier 
13. července 2017 16:53 / Shutterstock
  0   0
Hromosvod je sice starý, ale stále potřebný patent. Pro majitele rodinných domů je dobré vědět co nejvíce nejen o jeho funkci, ale i o údržbě a konstrukci.

Již téměř 250 let se na budovách instalují hromosvody. Jejich úkolem je v případě úderu blesku odvést bleskový proud bezpečně do země, aniž by docházelo k požárům nebo jiným škodám.

Bez ohledu na zákonná ustanovení by se hromosvody měly instalovat vždy v těchto případech:
– když objekty zřetelně převyšují své okolí, jako např. výškové domy, věže, objekty na vrcholcích hor
– když mají objekty měkkou střešní krytinu ze dřeva, slámy nebo při jejich stavbě bylo použito lehce vznětlivých materiálů
– pokud se v objektu skladují výbušné látky, nebo instalována průmyslová zařízení potenciálně ohrožující okolí
– a samozřejmě když je třeba zvláštním způsobem ochránit osoby a kulturní hodnoty

Na každý dům je třeba zvolit ten správný typ:

Jímač, svody a uzemnění
Konstrukce hromosvodů a třída ochrany je určována podle typu střechy a použité krytiny, a pak podle velikosti, výšky, konstrukce a využití stavby. Hromosvod se skládá z jímače, svodů a uzemnění, kterým se výboj předává do země. Úkolem jímací soustavy je zachytit výboj ještě nad objektem.

Jímací soustava je navrhována podle typu a velikosti střechy a jímače by měly být vždy na jejích nejvyšších bodech. Ideální ochranu objektu by mělo tvořit spíše více jímačů s menší výškou, neboť čím vyšší jímač, tím menší prostor v okolí chrání, mohlo by se tedy stát, že okrajové části domu chráněné nebudou. Jímače jsou obvykle vyrobeny z tyče nebo drátu o průměru 8 mm a délce 30 až 60 cm. 

Další součástí jsou svody, které, jak termín naznačuje, slouží ke svedení výboje do země. Jsou rozmístěny rovnoměrně po obvodovém plášti objektu a měly by být vzdáleny od elektrických zařízení. Počet svodů určuje norma podle velikosti obvodu objektu a stupně jeho ochrany. Svody mohou být i zakryté, uložené pod omítkou v netříštivé a nevodivé trubce nebo zazděné ve spáře. Svod je spojen měřicí svorkou s vodičem zemnící soustavy a musí být označen štítkem, na kterém je vyraženo jeho číslo a typ zemniče.

Uzemňovací soustava

Posledním článkem hromosvodu je uzemňovací soustava. Jestliže je správně nainstalována, dojde v zemi k bezpečnému zneutralizování bleskového napětí. Její vývod musí být chráněn před mechanickým poškozením. U nových domů se používají základové zemniče - uzemňovací soustavy ze zemnícího pásku, vyrobeného z pozinkované oceli rozměru 30 mm x 4 mm. Tato soustava se pokládá do výkopu základů na živičnou drť a zalévá se betonem. Při správném provedení má nejdelší životnost a nejnižší, to znamená nejlepší, zemní odpor. Dříve velmi časté deskové zemniče z ocelových desek se dnes již nepoužívají.

U rekonstrukcí starších domů je možné použít tyčové zemniče z ocelové pozinkované kulatiny, ocelového pozinkovaného drátu či pásku. U domů se základovou deskou je možné s výhodou využít armovací železa v základovém betonu, která jsou nasvorkována na přiložený drát nebo pásek. Zemní odpor uzemňovací soustavy musí být menší než 10 ohm. Vývod z uzemnění by měl být vyveden také do rozvodnice hlavního domovního propojení. Pokud jde o celou hromosvodnou soustavu, měli bychom nejen instalaci, ale i údržbu svěřit odborné firmě.

Marie Popelková | inStory.cz
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Věda & Vesmír

Deset miliard let stará vybuchlá supernova nám znovu ukáže svůj výbuch. Jak je to možné a kdy se to stane?

Tech

Počítačem generovaných tváří přibývá. Oči prozradí, zda se na internetu díváte na člověka nebo...

Dům a zahrada

Sekačka s tupým nožem je za trest. Trávu neposečete a navíc zničíte motor

Zavřít reklamu