Kdo chce bydlet moderně, nesmí podcenit baubiologii

 Tipy a inspirace 
10. února 2018 11:32 / Marie Popelková
  0
📷
3 fotografie v galerii
Baubiologie čerpá z různých vědních oborů Internet
Moderní ekologické bydlení je v posledních letech velmi žádané. Baubiologie je moderní alternativní řešení vztahu člověka ke svému obydlí a jeho okolí.

Baubiologie, neboli stavební biologie, vnímá stavbu jako funkční organismus se svými přirozenými zákonitostmi, jehož cílem je vytvořit pro člověka optimální podmínky pro jeho fyzické i psychické zázemí. Přístupy stavební biologie čerpají z různých vědních oborů – ekologie, sociologie, psychologie, architektury, stavebnictví, elektrotechniky, fyziky, chemie, medicíny atd.

Výběr pozemku

Pokud zrovna vybíráte pozemek a ještě máte možnost o výběru rozhodnout, pak můžete zamezit mnoha zdravotním rizikům. Volbu pozemku nepodceňujte. Zvažte pečlivě všechny vlivy, které mohou ovlivnit kvalitu budoucího bydlení. Posuzujte nejen samotnou parcelu, ale i její okolí. Mnohdy to mohou být zdánlivě nepatrné detaily jako místní zdroj vody. Věřte tomu, že kvalita pitné vody může dost příjemně, ale i nepříjemně ovlivnit bydlení. Pitná voda by měla být chutná a neměla by mít nepříjemný zápach.

Bydlení mohou také velmi znepříjemnit například hluk, emise nebo zápach z místního podniku, dopravní infrastruktury a podobně. Dálnice a rychlostní silnice mohou být při špatné morfologii terénu slyšet i několik desítek kilometrů daleko.

Obecně lze říci, že byste se měli vyhnout výběru pozemku v místech, kde jsou přírodou či člověkem vytvořené anomálie s nepříznivým dopadem.

Návrh stavby rozhoduje

Vzhledem k tomu, že se stavební biologie řadí ke skupině stavebních věd, je jasné, že je kladen důraz na zamezení vzniku vlivů, které negativně ovlivňují lidské zdraví, právě v souvislosti s výstavbou, a to včetně jejího návrhu. Nejvíce faktorům je možné předejít vhodným architektonickým a technologickým návrhem, který jsou schopni provést architekti a projektanti specializující se na problematiku zdravého bydlení.

Spolupracujte s opravdovými odborníky zabývajícími se zdravým bydlením. Důležitým krokem je návrh domu tak, aby vyhovoval především individuálním potřebám budoucích uživatelů. Z hlediska stavební biologie se jedná především o harmonické uspořádání a tvar místností. K tomu lze s výhodou využívat i starého čínského umění Feng-shui. Jak například podle Feng-shui zařídit kuchyň, jsme psali zde.

Zásady správného stavění podle baubiologie

Při výstavbě domů je důležité nejenom stavět podle obecně platných kritérií, ale také brát v úvahu další faktory, které člověka a jeho okolí ovlivňují. Profesor Anton Schneider z Institutu pro baubiologii a ekologii stanovil tzv. 25 směrnic pro zdravé bydlení:

Stavební materiály a ochrana proti hluku

1. Použití přírodních stavebních materiálů
2. Neutrální nebo příjemné vůně bez přítomnosti jedovatých látek
3. Použití stavebních materiálů s nízkou radioaktivitou
4. Ochrana proti hluku a vibracím s ohledem na potřeby člověka

Vnitřní prostředí

5. Přirozená regulace vlhkosti vzduchu v místnosti (pomocí materiálů vyrovnávajících vlhkost)
6. Nízká a rychle klesající vlhkost v novostavbě
7. Vyvážený poměr mezi tepelnou izolací a akumulací
8. Optimální teplota vzduchu a povrchu stěn v místnosti
9. Vysoká kvalita vzduchu díky jeho přirozené výměně
10. Preference sálavého tepla pro vytápění
11. Zachování přirozených radiačních polí
12. Omezení umělých elektromagnetických polí
13. Maximální omezení plísní, bakterií, prachu a dalších alergenů

Životní prostředí, energie a voda

14. Minimalizace spotřeby energie při maximálním využití obnovitelných zdrojů
15. Výběr stavebních materiálů přednostně z místních zdrojů, eliminace využívání nedostatkových nebo rizikových surovin
16. Zásada nezhoršování životního prostředí
17. Zajištění nejvyšší možné kvality pitné vody

Prostorové uspořádání

18. Zohlednění principů harmonických rozměrů, proporcí a forem
19. Preference denního světla, případně umělého osvětlení s barevností odpovídající přírodním podmínkám
20. Využití znalostí z oblasti fyziologie a ergonomie při vytváření a zařizování interiéru

Stavební pozemek

21. Výběr stavebního pozemku bez přírodních či uměle vytvořených rušivých vlivů
22. Umístění obytných domů mimo zdroje emisí a hluku
23. Přirozená, decentralizovaná výstavba sídel v prostředí obklopeném zelení
24. Budování osídlení, které respektuje individuální přístup, potřeby rodiny a důležitost přímého spojení s přírodou
25. Výstavba, která nezpůsobuje negativní sociální dopady

Reklama
Nejčtenější články
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Celebrity

Michal David oslavil šedesátiny s dvouletým zpožděním. Dostal ale multiplatinovou desku

Styl

Nestárneme jen věkem, ale také stresem. Díky němu rychleji stárne náš imunitní systém a přicházejí...

Tech

Kostka o velikosti mikrovlnky letí k Měsíci. Je nabitá technologiemi a bude vybírat nejlepší trasu

Zavřít reklamu