Rozpočet stavby a nákladů na stavbu

 Tipy a inspirace 
23. května 2016 16:25 / Marie Popelková
  0
📷
1 fotografie v galerii
Rozpočet stavby musel být povinnou součástí projektové dokumentace stavby, dnes už tomu tak není. Internet
Cena stavby je ovlivněna řadou nákladových vstupů. Před zahájením stavby vám pomůže rozpočtář, který spočítá podrobný výkaz výměr, do něhož zahrne výměry jednotlivých částí stavby, jako jsou výkopy, základy, izolace, zdi, stropy, střechy, výplně otvorů, úpravy povrchů a podobně. Na základě výkazu výměr vytvoří stavební rozpočet a ukáže vám, jaké náklady optimalizovat. Vypočtená cena stavby se bude blížit skutečnosti.

Základní a nejjednodušší je propočet nákladů stavby. Ukáže se v něm sice první cena, ale ta se může od reality lišit. Propočet by se ale neměl od případného rozpočtu odchýlit o více než 15% ceny. I laik si může udělat základní kalkulaci nákladů a to jednoduchým způsobem. Podle již realizovaných staveb se dá zjistit cena za 1m2 zastavěné plochy (přízemní/patrové).

Druhým vodítkem je cena za 1m3 obestavěného prostoru. Pozor na maličkost u obestavěného prostoru je nutno vzít v úvahu taktéž konstrukce pod zemí.

Ceny zde uvádět nebudeme, mění se v čase a mohli by se stát zastaralými dříve, než provedeme aktualizaci. Pro jistější a přesnější odhad je přece jen lépe nechat takovou předběžnou kalkulaci na projektantovi.

Pozor také na kalkulace zadávané v internetových prezentacích. Pro základní orientaci jsou přijatelné, ale je třeba si uvědomit, že při zadání tří rozměrů stavby nelze v matematickém vzorci, který výpočet provede, zohlednit všechny vlivy na uvažovanou stavbu. Uvažujte v tomto případě spíše s 30 % rozdílem konečné ceny od kalkulované.

Rozpočet stavby


Rozpočet stavby je poměrně přesným stanovením ceny stavby. Nemusí být však vždy zcela jasný a může v něm být dost ukryto vašemu zraku, proto jsme užili slovo "poměrně".

Vžilo se několik termínů pro rozpočty a je třeba se v nich orientovat.


Pro úplnost uvádíme, že v dřívějších dobách byl, rozpočet pro stavby povinou součástí dokumentace, ale toto ustanovení bylo v 90 letech minulého století zrušeno. V současnosti je rozpočet stavby na uvážení stavebníka a je nutno si jej objednat za smluvní ceny.

Předběžný rozpočet

Nabídkový rozpočet

Souhrnný rozpočet

Revizní rozpočet

Kontrolní rozpočet

Kalkulační vzorec

Realizační rozpočet

Předběžný rozpočet
stavby je shodný s propočtem nákladů stavby a je zpracován na základě objemových jednotek (zastavěná plocha, obestavěný prostor, délka trasy atp.) Pokud by vám byl nabídnut za přemrštěnou cenu, je lépe ho odmítnout.

Nabídkový rozpočet
většinou vyhotoví potencionální dodavatel stavby, který se uchází o zakázku. Stává se také často součástí smlouvy o dílo. Tento rozpočet odráží ceny dodavatele. Většinou je podrobný a je členěn tak, aby bylo možno posoudit rozdíl v cenách jednotlivých dodavatelů.

Souhrnný rozpočet
býval předepsán jako součást projektové přípravy. Dnes již není povinností jej zpracovat. Vycházel z plánovaného hospodářství. Některé firmy ho dříve využívali jako zažitou praxi.

Revizní rozpočet
je již revizí vydaného rozpočtu pro zjištění správnosti.

Kontrolní rozpočet
se zpracuje po dokončení stavby, pokud na tom některý z účastníků (investor/dodavatel) trvá. Kontroluje, zda vyfakturované ceny za stavbu odpovídají cenám obvyklým.

Kalkulační vzorec
je metodou spíše využívanou dodavateli pro přípravu některého z výše uvedených rozpočtů jako kontroly.

Realizační rozpočet
(zde je nutno uvést, že nás nebudou mít stavební firmy rády) je rozpočtem, který se tvoří během stavby a pracovník pověřený vedením stavby do něho zapisuje průběžně náklady na stavbu. Je interní záležitostí dodavatele stavby a popravdě není určen stavebníkovi. Jeho vydání při ukončení stavby nevyžadujte, je možné, že byste se v něm ani nevyznali.

Nejpřesnějším stanovením ceny je rozpočet stavby po položkách (ať se jmenuje jakkoliv). Je nejobsáhlejším vyjádření ceny. Je však nutné také říci, že položkový rozpočet není zadarmo. Cena položkového rozpočtu se většinou pohybuje od 10.000 Kč do 30.000 Kč podle rozsahu stavby. Před zadáním rozpočtu nebo vyžádáním rozpočtu jako nabídky pro stavbu, je dobré si předem vyjasnit se zpracovatelem, co bude a co nebude rozpočet obsahovat.

Je běžné, že se v rozpočtech uvádí zařizovací předměty (vany, umývadla, WC mísy, atd.) obklady, dlažby, podlahové povrchy (koberce, parkety), přepínače a zásuvky v běžných cenách na trhu. U těchto položek se, ale většinou ponechává na investorovi, aby si vybral na trhu, jelikož nabídka je opravdu široká a ceny různé.

Vždy je třeba zvážit, zda zařízení domu bude standardní, mírně nadstandardní nebo zcela nadstandardní. U cen obkladů, dlažeb a podlahových povrchů je dobré stanovit si předem mezní cenu za jeden metr čtvereční. Má to své určité opodstatnění.
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Celebrity

Takhle dnes vypadají Bertík, Míša a Matýsek z komedie S tebou mě baví svět

Styl

Změna životního stylu se vyplatí. Tipy, jak pít méně alkoholu než dosud

Tech

Čínské umělé slunce hoří pětkrát intenzivněji než to skutečné. Ukázal to nejnovější experiment

Zavřít reklamu