Kolaudace domu a potřebná dokumentace

Stavíte nový dům? Nebo jste ho konečně dostavěli? V tom případě je na řadě kolaudace.
 Rekonstrukce 
09. srpna 2017 21:36 / Shutterstock
  3   0
Kolaudace rodinného domu je časově i finančně velmi náročná záležitost, bohužel je ale pro české úřady a jejich potřeby nezbytně nutná, a tak budete muset vyčerpávající zařizování formalit tak jako tak zvládnout. Víte, co taková kolaudace domu obnáší? Jaké dokumenty musíte obstarat a proč? O tom se dozvíte v dnešním článku.

Kolaudační souhlas vydává na žádost stavebníka (nebo jiné osoby, která má od stavebníka danou plnou moc) stavební úřad. Je vyžadován u všech typů budov, u nichž nemůže vlastník ovlivnit jejich budoucí užívání. Tím jsou míněny například zdravotní či kulturní střediska nebo také obytné domy s nájemními byty.  K užívání rodinného domu vám stačí tuto skutečnost jen oznámit, jak již bylo uvedeno výše. Protože se podle stavebního zákona jedná o stavbu, jejíž vlastnosti mohou budoucí uživatelé ovlivnit.

Postup při oznámení užívání nemovistori

K tomu, abyste bez obav oznámili úřadu, že se chystáte bydlet ve svém domě, potřebujete dát dohromady tyto dokumenty:

  • stavební deník
  • revizní zprávy o vyzkoušení bezchybnosti komínů a všech sítí
  • revizní zprávy o instalaci hromosvodu
  • zprávy o výsledcích tlakových zkoušek
  • projektová dokumentace (nebo projekt o skutečném dokončení stavby, pokud proběhly nějaké změny)
  • doklad o vodotěsnosti žumpy 

Na množství potřebných dokumentů mohou záviset například i vlastnosti pozemku, na kterém je nemovitost stavěna. Může se jednat o doklady o měření radonu a podobně.

Tyto všechny papíry dodáte na stavební úřad, který má od této doby třicetidenní lhůtu na vyřešení vaší žádosti. V průběhu této doby vás může navštívit úředník, který bude přímo na místě stavby zjišťovat, zda splňuje veškeré podmínky potřebné k jejímu trvalému užívání. V některých případech se může stát, že nemovitost nikdo z úřadu nenavštíví. Příklady z praxe však ukazují, že je to jen málo pravděpodobné a úřad většinou někoho na kontrolu pošle. O kladném vyřízení vaší žádosti se můžete dozvědět dvěma způsoby. Buď vám úřad zašle souhlas písemně, nebo vám  během třiceti dnů nedá vyrozumění o zákazu užívání.

V čem kolaudace rodinného domu spočívá?

Kolaudace rodinného domu vychází z kontroly všech technických nebo bezpečnostních a samozřejmě i nejnutnějších právních podmínek, za jejichž splnění může být stavba bez problémů obývána. Řeč není o drobných nedostatcích, které se dají ještě během zabydlování v pořádku vyladit, problémem by bylo jen případné ohrožení zdraví nebo dokonce života osob, které by danou nemovitost měly do budoucna trvale obývat.

Marie Popelková | inStory.cz
Komentáře
Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Věda & Vesmír

Nové důkazy o vzniku života na Zemi. Nepříliš pravděpodobná teorie se stává pravdou!

Tech

Ford příští rok vyrobí malou sérii vzácných supersportů Ford GT!

Dům a zahrada

Jak na nivelování podlahy