خرید vpn خرید vpn خرید vpn
Blíží se topná sezóna – máte vyčištěný komín? • Bydlení / inStory.cz
 

Blíží se topná sezóna – máte vyčištěný komín?

Blíží se topná sezóna a než rozděláme v kotli či kamnech, měli bychom si nechat zkontrolovat komín.
 Exterier 
12. září 2015 19:02 / Wikimedia Commons/Surryroger
  0   0
خرید vpn خرید vpn خرید vpn
Topit ještě minimálně měsíc asi nebudeme, ale na zimu je třeba se připravit již nyní. Myslete včas na to, že máte povinnost nechat si zkontrolovat komín a objednejte si již nyní kominické služby. Později mohou být totiž značně vytížení.

Jak často kontrolovat a čistit komín?

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 3x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové nařízení vlády je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Minimálně jednou do roka by ale měl komín prohlédnout kominík.

Kontrolu, čištění a příp. revizi spalinové cesty by měla provádět odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení konstrukčního provedení spalinové cesty včetně připojení spotřebiče paliv, posouzení provozuschopnosti komína, posouzení přístupu ke komínu, posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty a zajištění požární bezpečnosti stavby.

Čištěním spalinové cesty se provádí odstraňováním pevných usazenin ve spalinové cestě. Pokud není možné dehtové usazeniny odstranit z průduchů jinak, tak se smí použít způsob tzv. vypalování komína. Tuto činnost provádí pouze držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví a činnost je nutné nejméně 5 pracovních dnů před zahájením nahlásit příslušného HZS kraje.

Správný komín by měl mít kompaktní, nepoškozené, omítnuté a obílené zdivo. Vymetací otvory musejí být opatřeny dvojitými plechovými nebo betonovými dvířky. Dvířka nesmí být poškozená a musí být dostatečně těsná. Je třeba se přesvědčit, zda v komíně nejsou zazděné trámy. Minimální vzdálenost skladovaných hořlavých látek v půdních prostorách od komína je 1m. Komíny musí být volně a bezpečně přístupné.

Pokud vznikne požár sazí v komíně, je nutno z blízkosti komínového tělesa urychleně odstranit všechen hořlavý materiál. Hořící saze nikdy nehasit vodou, komín by mohl popraskat. Hasiči používají k sražení a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý písek.

Jak se má uživatel o komín starat během topné sezóny?

U spotřebičů na tuhá paliva je nutné, aby uživatel spotřebiče používal správné palivo (u dřeva do vlhkosti 20 %) a topil předepsaným způsobem, podle návodu výrobce spotřebiče. Tím si zajistí, že spalinové cesty budou minimálně zanášeny sazemi a tuhým spadem nebo dehtem a pak (z mých zkušeností) by bylo vyhovující čištění a kontrola průduchu komína 4x ročně. Při používání nesprávného paliva a při špatné obsluze kamen, může být málo, čištění komínů a kouřovodů každý měsíc.

U spotřebičů na plynná paliva a zejména starých karem v koupelnách, které nemají pojistku zpětného tahu, bych rozhodně doporučoval zkontrolovat a vyčistit alespoň jedenkrát ročně vlastní spotřebič a jedenkrát ročně provést provozní kontrolu spalinové cesty a to od spotřebiče až po ústí komína (kouřovod, kondenzátní jímku a průduch kouřovodu). Čištění pouze komínového průduchu ze střechy budovy, je podle mých zkušeností, nedostačující.

Pokud mám plynový kotel s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu a v bytě dojde k výměně starých dřevěných oken za okna plastová, je zásadně nutné, aby se provedla kontrola, že i po této výměně bude zajištěn přívod vzduchu pro spalování (letos v lednu zemřela v Praze na tuto závadu matka se synem). Problémové jsou také silné ventilátory, např. v digestoři v kuchyni, které mohou přetáhnout spaliny z komína do prostoru kuchyně.
Marie Popelková | inStory.cz
Kam dál?
Kam umístit skleník
Vypěstujte si na zahradě chutné a zdravé exotické ovoce
Desatero pro pěstování rajčat
Komentáře

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Věda & Vesmír

Univerzální lék na většinu nemocí? Zní to jako sci-fi, ale brzy by se mohlo jednat o realitu

Tech

Nová aplikace Google. Dobrá zpráva pro majitele smartphonů s Androidem

Dům a zahrada

Provoňte si domov přírodními jarními aromaty